Kolokvij o Bribiru 2

by | Dec 21, 2016 | Posts


logo kolokvijPoštovane kolegice/poštovani kolege,

Čast nam je pozvati Vas na V. Gunjačine dane, međunarodni znanstveni skup u organizaciji Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu koji će se održati na Bribirskoj glavici od 28. do 29. travnja 2017. godine.

Povodom završetka arheoloških istraživanja i konzervacije sakralno-cemeterijalnog sklopa na Bribirskoj glavici, otvaranja novog muzejskog postava, te osnivanja nove zbirke arheološkog materijala s Bribirske glavice, ove će godine tema skupa biti isključivo Bribirska glavica, a naziv skupa: Kolokvij o Bribiru II.

Stjepan Gunjača koji je zaslužan za opsežna istraživanja ovog lokaliteta 60-ih i 70- ih godina 20. stoljeća, prije 50 godina organizirao je prvi Kolokvij o Bribiru koji je rezultirao i zbornikom radova izdanim 1968. godine. Cilj ovog kolokvija jest revalorizacija dosadašnjih istraživanja i objava novih spoznaja o ovom kompleksnom lokalitetu koji je njegov prvi istraživač fra Lujo Marun nazvao “hrvatska Troja”.

Molimo Vas da nam pošaljete naslov izlaganja i kratki sažetak do 20. siječnja 2017. godine na e-mail: ante.milosevic@st.t-com.hr ili nikolina.uroda@mhas-split.hr. Sažetak bi trebao sadržavati sljedeće elemente:

Autor: ime i prezime, organizacija, adresa, e-mail adresa

Naslov: samo naslovi usko vezani uz Bribirsku glavicu uzimat će se u obzir

Ključne riječi: 3-6 ključnih riječi

Tekst: do 300 riječi

Svi sažeci prihvaćeni za skup biti će objavljeni u knjižici sažetaka u tiskanim obliku i na web stranicama muzeja. Službeni jezici skupa su hrvatski i engleski. Kotizacija se ne naplaćuje, a troškove smještaja u Skradinu pokriva Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Toplo se nadamo Vašem sudjelovanju.

dr. sc. Ante Milošević


FOLLOW OUR STUDENTS ON FB


Kolokvij o Bribiru 2 ultima modifica: 2016-12-21T04:28:59+00:00 da Bribir Archaeological Project